Fagprøven ble av fagprøvenemda bedømt til beste resultat - meget godt bestått for begge kandidatene, noe som ble behørig feiret fredag med kake, tale og blomsteroverrekkelse.

Opplæringskontoret for Forsvaret berømmet Kystvaktens gode arbeid med lærlinger i Kontorfaget som har resultert i at alle som gjennom årene har vært lærlinger i kontorfaget ved Kystvakten har oppnådd beste resultat – det er det ikke mange andre bedrifter som kan vise til.

Forsvaret er landets største lærebedrift og Kystvakten er den avdelingen i Forsvaret som har flest lærlinger med om lag 100 i forskjellige fag. Kystvakten fikk i 2012 den meget høythengende prisen som ”årets læreplass” i Forsvaret for systematisk og godt arbeid med opplæring i alle fag.