Vil hastebehandle statlig overtakelse av ambulanseflyene