Med forretningsadresse Bø er enkeltpersonforetaket Lone Lamark etablert. Foretakets formål oppgis å være reiselivsrådgivning, reiselivsutvikling, reiselivsbedrift med overnatting, servering, aktiviteter og utleie av lokaler til reiselivsbedrift.