– Vi viser til brev fra Kartverket av 19.09.23 hvor dere etterspør skrivemåte på det samiske navnet på Sortlandsbrua, skriver førstekonsulent hos Samediggi i et brev til Sortland kommune.

Sortland kommune har fra før fastsatt Suortá som nordsamisk parallellnavn til bynavnet Sortland.

Den nordsamiske stedsnavnkonsulentens tilråder navnet Suorttárovvi som nordsamisk parallellnavn for Sortlandsbrua.

Skrivemåten tilrås i henhold til § 3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivings-prinsipp i nordsamisk, § 4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale.