«Ferie for alle» er et prosjekt som har vært arrangert i regi av Røde Kors gjennom flere år. Prosjektet retter seg mot familier med vedvarende lav inntekt, som ikke har mulighet økonomisk til å reise på noen ferietur. Ifølge en pressemelding fra Røde Kors er det snakk om så mange som 4.000 barn i Nordland som ikke har denne muligheten.

Årets opplegg er planlagt i Nordland, Trøndelag og Sverige. Nå jaktes det kandidater til prosjektet. For å kunne delta, må kandidatene henvende seg til et NAV-kontor, skolehelsetjeneste, barneverntjeneste, sosialtjeneste eller andre offentlige instanser, heter det i meldingen.