Hemmeligholder detaljer om øvelsen i Andfjorden

foto