Får ikke gjenopptatt sak etter overgrep mot mindreårig