Forkjøpsretten blir avgjørende

Arnt M. Winther er administrerende direktør i Lofotkraft Holding AS, selskapet som har kjøpt seg opp til 30 prosent av aksjene i Vesterålskraft. Nå kjøper de seg ytterligere opp, til minimum snaut halvparten og maksimalt 65 prosent av aksjene.