– En mann! Synger du? Vi trenger deg. Bli med oss i koret, det er utrolig gøy. Vi har mye å tiby, også utenfor korsalen.

Det mangler ikke på impulsive invitasjoner, selv om de fleste nok er med glimt i øyet, da Sortlandsavisas journalist tropper opp på landbruksskolen på Kleiva, der Holand blandakor har sin ukentlige øvelse. Koret har alltid hatt overskudd på kvinnelige medlemmer. Når det derimot gjelder den mannlige beholdningen, peker pila andre veien.

Basser og tenorer

Knut Lindberg er nestleder i koret. Han synes det er trivelig å være omgitt av så mange kvinner. Samtidig mener han det er viktig, ut fra et sangperspektiv, at det kommer inn flere gutter og menn.

– For sangen og balansen sin del får koret mer vokal tyngde når vi blir flere menn. Vi trenger rett og slett flere basser og tenorer, sier Lindberg, og referer til de to vanligste mannsstemmene i korsammenheng.

– Et kor med kraftig undervekt av mannlige sangere får ikke den samme klangen, så du kan godt si at vi trenger litt mer tyngde, smiler nestlederen.

Han understreker at det ikke kreves noen sangbakgrunn eller forkunnskaper for å bli en del av koret.

– Det viktigste er at du har lyst å synge. Det sangtekniske lærer man etter hvert dersom man ikke har det inne, sier han.

Stort aldersspenn

Ifølge Lindberg finnes det verken alderskriterier eller geografiske krav for å bli en del av koret.

– Aldersspennet er stort. Den eldste er vel rundt 80 og de yngste rundt 30. Vi har medlemmer både fra Hadsel og Øksnes, så om Om potensielle medlemmer bor i en annen kommune enn Sortland, har selvsagt ikke det noe å si, sier han.

Holand blandakor opererer innenfor et vell av ulike musikalske sjangre.

– Vi synger både drikkeviser og kirkemusikk. Vi er allsidige og altetende. Vanligvis har vi noen større prosjektet i løpet av et år og har sunget på mange arenaer, inkludert i kirka på og på Sortland jazzfestival. Vi bruker også å arrangere kabareter, sier han.

Lindberg tror en av suksessfaktorene til koret er balansen de har funnet mellom det sosiale og kunstnerisk nivå.

– Jeg mener vi har funnet balansen når det gjelder hvor sosialt vi skal ha det og hvor vi skal legge den kunstneriske listen. Blir det for sosialt, kan det blir useriøst, samtidig som det kan bli for ambisiøst for mange dersom nivået blir lagt for høyt, mener han.

– Fin balanse

Korgjengen er også allsidige utenfor korsalen og legger stor vekt på det sosiale. Replikkene sitter løst, noe undertegnede fikk erfarne til gagns i forbindelse med sin entre inn i lokalet.

– Vi har det veldig artig i lag og finner på mye gøyalt. Flere utenlandsturer har vi også vært på, senest i Krakow i Polen. Det alle tiders, understreker Lindberg.

Merethe Thorsen, som har vært med koret i 24 år, kan understreke at stemningen til stadighet er godlynt og lystig.

– Vi er veldig glad i hverandre og klemmer mye. Og så er vi snille med mennene, slår hun fast.

–Fantastisk mulighet

Dirigent for Holand blandakor er Mette Dyrnes, noe hun har vært i 30 år. Hun understreker at koret har hatt visse utfordringer med å rekruttere maskulin sangkraft.

– Vi får stadig flere kvinner. Bare i høst har det kommet inn ni stykker, noe som er veldig flott. Men har vi for mange kvinner, kan stemmene bli svake. Det er viktig med balanse, presiserer hun.

Korveteranen oppfordrer nå menn om å melde seg inn i koret og understreker at det særlig er en eventyrlig mulighet for dem som kommer utenfra.

– For tilflyttere må det være en fantastisk mulighet å være med i kor. Vi tar mer enn gjerne imot flere, slår Dyrnes fast, og føyer til at koret vanligvis øver en gang i uka.

Det hører for øvrig med til historien at Sortlandavisas journalist takket nei til å bli medlem av koret, til tross for den store og fengende kvinneandelen.