- Fylkesmannen oppfordrer alle i Nordland som vet om noen som burde ha minnemedaljen etter andre verdenskrig, om å kontakte sin kommune med opplysninger, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg i en pressemelding.

Regjeringen har nemlig bestemt å innføre en minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Medaljen skal tildeles gjenlevende norske og utenlandske personer som enten bidratt militært eller sivilt i løpet av okkupasjonsårene.

Fristen er kort, og kommunene må levere sine begrunnede innstillinger til Fylkesmannen innen 10.april.

– Vi håper derfor på et stort engasjement i alle kommunene – slik at alle som fortjener denne hederen, blir tildelt sin medalje, framholder Solberg.

Flere kriterier

Minnemedaljen kan tildeles :

  • Norske og utenlandske militære

  • Sjøfolk fra handelsflåten

  • Sivile som gjorde en innsats i motstandskampen, holdningskampen eller under farefullt eller belastende redningsarbeid i forbindelse med ulykker eller ødeleggelser som følge av krigshandlinger

  • Politiske fanger

  • Personer som deltok i redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere , dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side

  • Det kan også være aktuelt å tildele medaljen for folk som ble utsatt for represalier

  • Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet.

Automatisk kvalifisert

Alle som har mottatt norske eller allierte dekorasjoner for sin innsats mot aksemakten, er automatisk kvalifisert til å motta minnemedaljen. For andre kandidater kan dokumentasjonen skje gjennom lokalhistorikere, tidsvitner eller litteratur.

– Vi håper at alle som har kunnskap om lokale personer som burde være hedret, eller som vet om lokalhistoriske kilder som kan være relevante, kontakter sin kommune så raskt som mulig, slår Hill Marta Solberg fast.