Halvparten av sakene i lokalpolitikken er berørt av EU