Gro-Marith Villadsen, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Hadsel, og varaordfører Kurt Jenssen, Sp, ber bedt rådmannen om å orientere om flyttingen av skoleklasser fra Sandnes til Stokmarknes skole. Opposisjonspolitikerne i Hadsel mener at flyttingen må utsettes ett år.

Flytting av klasser fra Sandnes skole: Ap og Sp ber om orientering Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret i Hadsel, Gro-Marith Villadsen, og varaordfører Kurt Jenssen, Sp, vil at formannskapet skal bli orienrert om utviklinga i «skolesaken» i Hadsel. Samme tanke

Jan Steffensen i MOS – Melbu og omegn samarbeidsliste, sier at han har samme tanker som Villadsen når det gjelder orientering.

Kommunestyret må orienteres om prosessen. Vi er kommet i en uheldig situasjon hvor konfliktnivået eskalerer, sier Steffensen til Vol.

– Hva skal til for å ta konfliktnivået ned?

–  Jeg tror det en bør gjøre, er å bruke noe mer tid på saken. Foreldrene har bedt om det, og jeg synes det er noe vi bør ta en seriøs debatt om, sier Steffensen.

–  I kommunestyret stemte dere for å vente ett år til en ny skole på Stokmarknes står ferdig, vil det rett på problemet?

–  Slik jeg ser det har foreldrene tenkt å etablere en montessoriskole. De ber om tid. Vi bør legge til rette for at de får gjennomføre sine plan, sier han.

Han peker på at elevene dras mer og mer inn i konflikten. –  Det er et argument for meg at vi bør sette ned tempoet.

I gang med prosessen å kutte 20 årsverk i oppvekstsektoren i Hadsel: – Skjønner at det er tungt og vanskelig for mange Oppvekstsjef i Hadsel kommune, Torbjørn Lappegard, sier i hele vinter har arbeidet med prosessen å kutte de cirka 20 årsverk i oppvekstsektoren i Hadsel kommune som kommunestyret gjennom sitt budsjettvedtak har vedtatt. Faktagrunnlag

Gro-Marith Villadsen sier at hun ønsker mer fakta om saken før hun vil svare på hva hun mener en orientering fra rådmannen bør munne ut i.

–  Det er vanskelig å si noe mer før vi har faktagrunnlaget på plass, sier hun. Hun ønsker en nyansert fremstilling fra rådmannen om hva som har skjedd, og hun vil vite rådmannens tanker om den videre prosessen.

–  Så må vi politikere vurdere om dette er en god måte å gå videre på.

–  Betyr dette at du åpner for at prosessen stanses?

–  Vi ønsker mer fakta om saken, svarer Villadsen.

Foreldrene fikk ikke være med på møte: Tok ungene ut av skolen i protest Utsettelse

Gruppeleder Camilla Skog Rodal i Fremskrittspartiet sier til Vol at hun ønsker at beslutningen om å legge ned skoleplasser på Sandnes utsettes.

–  Vi ønsker ikke omkamp, understreker hun.

Skog Rodal peker på at 12 elever i tiende klasse skal fortsette på Sandnes, mens åttende og niende klasse flyttes. Det synes hun er underlig.

–  Hvilke muligheter får de det siste året, sosialt og faglig, når de «settes igjen» på Sandenes? spør hun.

Skog Rodal mener at reaksjonene fra foreldre og lærere ved skolen viser at prosessen ikke har vært god, og hun mener at Hadsel har råd til å utsette saken ett år. Frp-politikeren viser til mindreforbruket i budsjettet for i fjor.

– Tror du dette ender med utsettelse siden det er varaordføreren og Aps gruppeleder som ber om å bli orientert?

–  Det er vanskelig å si, men det er det mest fornuftige. Det vil skape ro og vi kan kjøre noen prosesser som ikke er forhastet, spesielt for elever i tiende klasse. Jeg vet ikke om det er ønsket fra partiene. Er det slik, ønsker jeg det velkommen, sier Skog Rodal.

Dette er plan A, B og C for Sandnes Montessoriskole: – Vi har planene klare! Leie skolen, leie lokale nært skolen eller leie et annet lokale i Sandnes-området. Det er planene til Sandnes Montessoriskole. I tillegg må Utdanningsdirektoratet overtales til rask behandling. -Sett på håndbrekket

Venstres gruppeleder er også enig med Steffensen og Skog Rodal.

–  Det kan være en god ide å sette på håndbrekket. Det har vært episoder over ei tid nå, og det viktigste er at dette ikke må gå ut over ungene på Sandnes, sier Mikalsen.

Han synes det er uheldig at konfliktnivået er så høyt.

–  Det skader derfor ikke å bli orientert. Jeg imøteser at det skjer, sier Mikalsen.

Han peker på at FAU-lederen ved Sandnes skole har strukket ut ei hånd, som kan skape ro om saken. Ønsket er at beslutningen utsettes ett år. Foreldrene vil bruke dette året til å etablere en privatskole. Mikalsen mener at en utsettelse vil skape ro. Han mener at arbeidet med å prosjektere et nytt skolebygg på Stokmarknes bør starte opp. Foreldrene ved Sandnes skole bør inkluderes i dette arbeidet, sier Mikalsen.

- Stokmarknes skole er ikke et synkende skip Strønstad, Stokmarknes, Sandnes og Melbu skole gjør alle en ekstra innsats utover det obligatoriske for å utvikle elevene. Styrking av ferdigheter innen lesing, skriving og matte er mye av satsingsområdene. Ny skole

Lina Vibe, gruppeleder for Høyre, er enig med Mikalsen.

–  Arbeiderpartiet bør se på budsjettforslaget fra Høyre. Det bør ikke settes i gang renovering av Stokmarknes skole. Lag heller en plan for å bygge en ny skole, sier Vibe.

Hun mener at hun gode klasserom, og gode arbeidsplasser for de ansatte vil bidra til å dempe konflikten.

Gruppelederen sier at rådmannen gjør jobben sin når han prosesserer vedtaket fattet i kommunestyret. Vibe mener likevel at det er åpenbart at prosessen er kritikkverdig. Jeg har selv sittet i SU for Stokmarknes skole og kun blitt kallet inn en gang i løpet av fire år. Hadsel kommune MÅ bli bedre på prosesser, denne kompetansen bør de vektlegge ved ansettelse av ny personalkonsulent. Politisk ledelse må også være tydelig på at rådmannen skal prioritere gode prosesser når vedtak skal settes i live. Det handler ikke om å levere på et minimum i forhold til lovhjemler, men å få til gode løsninger for kommunen og dens innbyggere. Dette må også politikerne ta ansvar for når vi beslutter de økonomiske rammene.

–  Det er likevel viktig å understreke at det ikke er en blankofullmakt til kritikk av administrasjonen, sier Vibe, som mener at Ap og Sp har reist spørsmålet fordi de ønsker at rådmannen skal gi sin versjon av saken.

[Intervjuet med Lina Vibe er endret siden det først ble publisert. Vibe har forsterket og utdypet kritikken . Tidligere i dag skrev vi for eksempel at Vibe mente prosessen hadde forbedringfspotensial. I den korrigerte versjonen siteres Vibe på at "det  er åpenbart at prosessen kritikkverdig.]