Laksekroner: Nordlaks Holding AS fikk et drfitsresultat på 140 millioner kroner i fjor. Foto: JONAS OLSEN

I fjor omsatte Nordlaks Holding AS for nærmere 1,3 millarder og satt tilbake med 139,2 millioner kroner i driftsresultat.

Resultater i hundremillionersklassen gir gjerne store utropstegn. For Nordlaks på Børøya skal det mer til for å ta fram de aller største adjektivene:

Produktdirektør Roger Mosand sier seg «rimelig godt fornøyd» med 2011.

2010 var spesielt

Året før, 2010, gikk moderselskapet med svimlende 350 millioner i pluss. Men det var et eksepsjonelt godt år, med høye markedspriser på fisk.

Ifølge Mosand var snittprisen på laks rundt 40 kroner i 2010 – og ti kroner lavere året etter.

Stor-investering

På landsiden det mer enn nok å gjøre i disse dager. Høye temperaturer i sjøen gir god tilvekst av fisk, og slakteriet og fileten til Nordlaks Produkter AS har hendene fulle.

I fjor slaktet Nordlaks tilsammen 48.000 tonn laks - inklusive slakt for andre. I år blir det trolig over 50.000.

Fra lillejuleaften i fjor til et godt stykke ut på nyåret, holdt fabrikken på Børøya stengt. Den årlige produksjonspausen benyttet selskapet til å modernisere og bygge ut landanlegget – ei investering på rundt 100 millioner kroner.

Tøft arbeidsmarked

Nordlaks har de siste årene slitt med å få tak i nok hender lokalt.

– Vi ønsker å rekruttere lokal arbeidskraft men det er vanskelig. Vi er i stor grad nødt å benytte kontraktsarbeidere fra andre lokalområder, hovedsakelig utlandet.

Mosand mener arbeidsmarkedet i Vesterålen, med lav ledighet og høy aktivitet innen bygg– og anleggsbransjen, gjør rekrutteringa til fiskeindustrien vanskelig.

– Kanskje er ikke vi mest attraktiv for ungdom. Vi opplever i hvert fall at det er et tøft arbeidsmarked.

230-240 på Børøya

Han benytter anledningen til å rose de ansatte.

– Jeg vil gi en honnør til alle som gjør en så stor og god innsats. Vi har dyktige og lojale ansatte som står på!

Og det er ikke få: Etter at Nordlaks kjøpte opp Pundslett i Vågan, betaler selskapet i dag lønn til rundt 420 mennesker.

230-240 av dem jobber på Børøya.

Tror og håper på vekst

– Hvor er Nordlaks om fem år?

– Nordlaks har en eier som legger inntjeninga tilbake i konsernet, og vi har investert betydelig for å vokse. Vi investerer i tro og håp om at myndighetene vil la oss vokse. Markedet er der, kundene er der.

Den største utfordringa for videre vekst, er ifølge Nordlaks dagens regelverk for maksimal tillatt biomasse (MTB) – rett og slett hvor mye fisk oppdretterne får ha i merdene til enhver tid.

Når sjøtemperaturen er høy på sommerhalvåret, vokser fisken raskt, og det må slaktes for fullt for å ikke bryte MTB-grensa.

På nyåret har Nordlaks vært nødt å permittere, fordi det ikke er mer slakteklar fisk igjen, og Berg og andre oppdrettere har lenge etterlyst et mer fleksibelt regelverk som gjør at oppdrettsnæringa slipper å være så sesongavhenging.

Håper på endringer i 2014

Noen løsning på MTB– problematikken ser ikke Mosand med det første.

– Myndighetene og fiskeriministeren har sagt at de skal se på saken i 2013, og vurdere eventuelle endringer. Vi forholder oss til det, og håper at det blir endringer fra 2014 som gjør at næringa kan vokse, sier Mosand, og poengterer at også Nordlaks er opptatt av ei bærekraftig utvikling.

– Kan lokale politikere gjøre noe?

– De kan holde trykket oppe mot sentrale politikere.

Hele saken kan leses i papirutgaven til Vesteraalens Avis 28. juli.