I tillegg til avgift for tomme seter, mener de avgiften må økes for lange utenlandsreiser, skriver Aftenposten.

– Det er veldig bra at avgiften har kommet, men den er utformet slik at alle betaler det samme, uansett reiselengde. Det naturlige vil være at avgiften er differensiert og stiger med økt reiselengde, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet avviser forslagene kontant. Han viser til at Stortinget har vedtatt en flypassasjeravgift som kun omfatter seter det er betalt for og understreker at Regjeringen ikke har planer om å endre innretningen på avgiften.