Nei til salg av fiskekvoter, var hovedbudskapet til Ellinor Dyveke Jenssen, som er leder for Melbu lokalutvalg.

Les også: 200 gikk i fakkeltog

- Vi prøver å få frem at fisken i havet tilhører fellesskapet og at den må forvaltes til det beste for lokalsamfunnene langs kysten. Det må være betingelsen for tildelingen av kvoter, og at den ikke selges videre, men leveres tilbake til staten. Dette for å hindre uforholdsmessig dyre kvoter. Fiskere skal ha mulighet til å bli akkurat det uten at de blir ruinert allerede før de har begynt, sa Dyveke Jenssen under appellen sin.

Les også: - Mer grunn til fakkeltog enn tidligere

Pliktverket må bestå

Ordfører Siv Aasvik, Svein Arne Celius fra Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Christoffer Ellingsen fra LO i Vesterålen holdt også appeller.

Det sentrale i alle appellene var at pliktverket må bestå. Fisken fra trålere med ”leveringsplikt” må leveres, ikke selges andre steder.

Ikke så farlig

Pål Krüger holdt også appell. Han var direktør da Melbu Fiskeindustri ble solgt til Kjell Inge Røkkes selskap i perioden 1996-1997.

Krüger mente det ikke var så farlig med flere av pliktene, med ett unntak: Aktivitetsplikten. Han tok til orde for at trålerne måtte levere fisk i de perioder industrien hadde lite fisk slik at folk ikke ble permittert.

Les også: Fakkeltog for fisken

Krüger minnet om at all trålfisk ikke ble levert til Melbu heller da han var direktør. Noe fisk ble kjøpt fra russiske redere, annen fisk ble kjøpt fra kystfiskeflåten. Derfor var det ikke behov for trålfisk hele året, og slik må det være mente Krüger som fastholdt følgende: Trålernes plikter må ikke være slik at industriarbeiderne går permittert i mangel av råstoff, mens trålerne leverer fisk andre steder.