Denne uka har arbeidene med utbedring av Børingmoloen blitt avsluttet med legging av ny betong langs brystvernet. Under arbeidet er det ikke tillatt å ferdes ned til fergeleiet.

Havneleder Odd Bernt Mevold sier til Andøyposten at helikopterpiloten har gitt tilbakemeldinger på at trafikanter til tider har begitt seg innenfor den nevnte sikkerhetssonen.

– Jeg finner derfor behov for å presisere at av hensyn til bilisters og publikums sikkerhet, er oppstillngsplassen for fergeleiet og området ned til fergeleiet stengt for trafikk når dette arbeidet pågår.

– Det skal være en sikkerhetssone under arbeid som dette. Beholderen med betong veier 600-700 kilo, og vil i tillegg komme med fatal hastighet om wiren ryker. Da vil skadepotensialet være stort.

– Dette er skiltet på stedet, og politiet er orientert om at dette området skal være stengt i perioden, tilføyer Mevold.

– Det vil også bli gjort liknende arbeider på Skarvbarrmoloen i den nærmeste tida, opplyser Mevold.