Det sier advokat Werner Frimannslund. Han representerer Bernhard Wedding.

Mandag ettermiddag orienterte ordfører Siv Aasvik om at det var inngått forlik i den omstridte tomtesaken. Da Wedding-familien solgte Hurtigrutens Hus til Hadsel kommune, ble partene enige om at familien skulle overta ei stor tomt på Børøya, som ligger mellom industriområdet og kysthotellet. I januar forsøkte kommunen å ta tomta tilbake. Wedding tok ut søksmål og i neste måned skulle partene ha møttes i tingretten.

Forlikt

Det blir det ingenting av. Saken er forlikt. Ordfører Siv Aasvik skriver i en pressemelding:

- Forliket innebærer at Wedding overtar eiendommen til den pris som ble fastsatt i formannskapets vedtak om salg av eiendommen i 2013.

Tomta er på 85 mål og Wedding må betale 99 kroner per kvadratmeter for tomta. Dette er 61 kroner mer per kvadratmeter enn det rådmannen forespeilet kommunestyret 2011. I sakspapirene fra den gangen står det:

- Selger har overfor rådmannen gitt et estimat på verdi av eiendommen til cirka kroner 38 per kvadratmeter.

Differansen mellom disse to summene utgjør drøyt fem millioner kroner.

Imidlertid slipper Wedding å betale penger for tomta. Da Hurtigrutens Hus ble solgt til kommunen ga Wedding salgskreditt til kommunen. Verdien av tomte avregnes mot salsgkreditten.

Fornøyd

Partene er enige om selv å betale sine egne saksomkostninger. Werner Frimanslund sier at det eneste som skiller en dom fra tingretten fra dette forliket er akkurat dette punktet.

- Dersom tingretten hadde vært enig med oss i vår påstand, og tilkjent oss saksomkostningene, ville vi vunnet saken fullt ut, men det er aldri noen 100 prosent garanti om det, påpeker Frimanslund.