Det er en økning på 0,2 prosent sammenliknet med uka før. Eksportkvantum for fersk laks i uke 35 endte på 16.810 tonn, og det er opp 3,8 prosent fra uka før, da volumet var 16.188 tonn.

I uke 35 ble det eksportert 281 tonn frossen laks, og prisen var 63,07 kroner per kilo.

Som tabellen viser, er lakseprisene i år tydelig høyere enn de to foregående årene.