Det er arbeidskonflikt mellom Akademikerne og Spekter. Det dreier seg om legenes arbeidstidsordning. Spekter ønsker å gå fra dagens kollektive turnusordninger til individuelle turnuser for landets sykehusleger, noe Legeforeningen nekter. Det skriver Dagens medisin.

Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Finnmarkssykehuset, Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital er allerede rammet av streiken. Fredag blir også Sunnaas, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF en del av streiken.

Fredag morgen vil Akademikerne ha 498 medlemmer i streik ved følgende 12 sykehus: Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Stavanger, Helse Bergen, Finnmarkssykehuset, Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold, St. Olavs Hospital, Sunnaas, Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF.

Ifølge Legeforeningen er det tolv leger ved sykehuset i Bodø som eventuelt tas ut i streik.