Nordlandssykehuset går fra gul til grønn beredskap