Hovedredningssentralen: – Vær varsom, og meld fra om du løser ut skred. Da unngår vi unødig utrykning

foto