Kjersti er ny daglig leder i Bulldozer Maskinlag

foto