– Arbeidsutvalget har tillit til Hugo Jacobsen som leder

foto