Frank skal gjøre sortlendinger bedre enn harstadværinger

foto