Saken om forlengelse av rullebanen på Stokmarknes lufthavn på Skagen skal tas opp i formannskapet 12. mars og deretter i kommunestyret 19.mars.

På bakgrunn av samlet vurdering fra mange parter vedtar Formannskapet å tilslutte forslaget til reguleringsplan med konsekvensutredning for flyplassen. Og vedtar alternativ nummer en for ny adkomst øst for forlenget flystripe.

Flyplassen ble åpnet i 1972, og lengden på rullebanen gir begrensninger i forhold til landingsmuligheter for større fly. Det er forventet økning i flytrafikk, og det er dermed et ønske om at flyplassen tilfredstiller krav til å ta større flymaskiner.