André Reinholdtsen mottar prisen fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- Jeg er ydmyk og overveldet, sier Reinholdtsen til Vol.

- Dette er en utmerkelse som henger høyt og som priser den faglige jobben man gjør, forteller øksnesfiskeren.

Laksepriser

Han synes dette er en stor anerkjennelse for levendefisknæringa.

- Dette er framtida og vegen å gå for å skape ei stabil forsyning til markedet. Det er helt nødvendig for å kunne levere et høgkvalitetsprodukt hele året, mener Reinholdtsen.

- Skal vi kunne prise oss opp mot laksen, så må vi jobbe mer med levendelagring. Da klarer vi å få ut en mye høyere pris på torsken. Med levendelagring kan vi levere torsk av god kvalitet i den ene halvdelen av året der det tradisjonelt ikke har vært leveranser, påpeker Reinholdtsen.

Kvotebonus

Han vil gi en klar honnør til både fiskeriminister Aspaker og staben rundt henne.

- Jeg er glad for at ministeren har jobbet for å få til kvotebonusen for levendelagring. Den er vi avhengig av og jeg håper at den står seg i så pass mange år at vi klarer å bygge ei sterk næring, understreker Reinholdtsen.

Verdikjede

I begrunnelsen for tildelinga står det:

"Gjennom etableringen av Myre Havbruk knytter han sammen og tilbyr løsninger til alle fiskere og fiskekjøpere som ønsker levende fisk. Verktøyene han bruker er torskehotellene, logistikk, gode relasjoner og Råfisklagets regelverk og auksjonsordninger. Dette er godt verdikjedearbeid og dette er godt kvalitetsarbeid. Det er denne innsatsen som har skaffet Reinholdtsen tittelen og prisen Årets kvalitetsfisker 2014."

Kompetanse

- Med egen erfaring og kompetanse som grunnlag har Reinholdtsen gått ut over sin rolle som levendefisk-fisker og etablert en fellesskapstanke som gir grunnlag for en ny næring. Det uttaler Trygve Myrvang, administrerende direktør i Norges Råfisklag i ei pressemelding.

André Reinholdtsen har arbeidet med levende fangst av torsk siden 2001 med fiskebåten Kloegga.