Vesterålen Tingrett sammen med partene og deres advokater på befaring i Lamarka, der prosjekt Bjørklundvegen har bydd på irritasjon for mange parter - ikke minst beboerne i området. Foto: Gard L. Michalsen

Drøye tre år etter at konflikten om prosjekt Bjørklundvegen brøt ut, møtes Sortland kommune og Bulldozer Maskinlag i retten. Tonen mellom partene har vært krass, i det kommunen blant annet har beskyldt entreprenøren for overfakturering. Uenighet om stein/ grusmasser og verdien av disse har også vært en del av tvisten.

Søksmålet fra entreprenøren lyder på rundt 10 millioner kroner, og det er satt av åtte dager til avviklingen av saken i Vesterålen Tingrett.

Rettssaken startet med en befaring på anleggsområdet slik at retten får et inntrykk av hva som er hva.

Saken ble tidligere i høst forsøk løst gjennom forliksforhandlinger, men disse ledet ikke frem.

Sortlandsavisa følger rettssaken. Du kan lese mer i avisas papirutgave torsdag.