Da arrangerer nemlig Fabrikken Næringshage og Vesterålen Online kurs i hvordan man kan nå flere kunder på digitale plattformer.

Intensjonen er at deltakerne skal få mer kunnskap om hvordan de kan nå mer og bredere ut. Kurset blir ledet av Marius Karlsen og Camilla Solheim fra iNord, som også tilbyr deltakerne å få skreddersydde tips rettet mot sine respektive bedrifter.

Facebookstrategier

- Formålet er å spre kunnskap om digitale muligheter. Selv om det blir flere temaer, vil mesteparten av kurset rette søkelyset mot Facebook, siden alle bedrifter er til sted der, sier salgssjef i VOL, Martin Meisterlin.

Foredraget vil blant annet ta for seg strategier for hvordan bedriften skal gripe an og oppføre seg i sosiale medier.

- Det handler for eksempel handle om hva man bør poste og ikke poste på Facebook-siden sin, forteller Nan Iren Erdal fra Fabrikken Næringshage, Sortland.

Færre ressurser

En av tankene med arrangementet, er at mindre bedrifter skal få tilgang på kunnskap som ofte er forbeholdt større selskaper.

- Store kjeder, eller bedrifter, har ofte et stort apparat, men det har ikke butikken på hjørnet. Vi ønsker å gi de som er litt mindre tilgang på ressurser som de vanligvis ikke har, poengterer Meisterlin.

- Og så ønsker vi å bidra til å lage møteplasser der bedrifter kan møtes og utveksle ideer, sier Åshild Elton Jacobsen fra Fabrikken Næringshage, Lofoten.

Kontinuerlig utvikling

Onsdagens seminar er det første i sitt slag i regi av VOL og Fabrikken Næringshage. Det er slett ikke sikkert at det blir det siste.

- Jeg har ikke erfaring med denne type arrangementer, men jeg er fornøyd med at det er rundt 60 påmeldte. At det blir flere kurs i fremtiden, er ikke utenkelig. Behovet vil være der. For en ting er helt sikkert, nemlig at utviklingen ikke stopper opp, slår Martin Meisterlin fast.