Innkjøpssjef Tor Kristian Kristiansen i Hadsel kommune minner om at kommunen er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Da anskaffelsen ble lagt ut på anbud, var det Bil i Nord i Tromsø som vant konkurransen om å få levere 19 biler til Hadsel kommune. Anbudet ble todelt og Sortland Auto fikk levere fire firehjulstrekkere.

– Det vart et delt kjøp, så alt er jo ikke kjøpt i Tromsø, påpeker Kristiansen.

Tapte konkurransen

Steinar Stephansen er daglig leder ved Sortland Auto. Han sier de er fornøyd med leveransen til Hadsel kommune. Det er derimot ikke Biltrend Vesterålen like fornøyd med. De kan levere likt med tromsøfirmaet, men tapte likevel anbudet med kommunen.

– Det var nesten ikke forskjell på prisen. Bil i Nord hadde lavere servicekostnad enn oss, men om kommunen hadde vært interessert i å handle lokalt kunne de gått i dialog med oss for å bli enige. Men det er deres valg, sier Arvid Nyborg, som driver Biltrend Vesterålen.

– Resultatet av anbudet er noe vi ikke kan trikse med. Det er andre ting enn pris som er inne i bildet. Summen av vurderingene endte opp med et tromsøfirma, sier Tor Kristian Kristiansen.

Langt utad regionen

Verken Sortland Auto eller Biltrend Vesterålen ønsker å klage på anskaffelsesbeslutningen til Hadsel kommune. De gjør likevel oppmerksom på viktigheten med å støtte lokale aktører.

– Det er trasig at de velger å gå helt ut av regionen for å kjøpe biler. Men vi vil ikke sutre fordi vi har tapt et anbud, sier Nyborg.

– Viktigheten er at næringslivsaktører og kommunene handler lokalt slik at vi styrker regionen og det lokale næringslivet. Dette kjøpet sender ut signaler på at dette ikke betyr så mye.

– På lik linje

Kommunestyret vedtok i fjor at det ville være fornuftig å kjøpe eller lease bil, sier Tor Kristian Kristiansen. Han forteller at om lokalt næringsliv er konkurransedyktig, er de med i vurderingen.

– Det vil vi gjøre så langt det er mulig. Det er selvfølgelig viktig å støtte lokale bedrifter, sier Kristiansen.

– Alle bør bidra til å handle lokalt og støtte lokale arbeidsplasser. Det er på lik linje med det jeg gjør med mine innkjøp, sier Nyborg.

VA gjør for ordens skyld oppmerksom på at Bil i Nord-konsernet er kontrollert av en eier i Svolvær. Kjeden har avdelinger både på Sortland, Svolvær og i Harstad. Men billeveransen til Hadsel kommune kommer fra anbudsvinner Bil i Nord AS, Tromsø.