Det kom fram da Sortlands grunnlovserklæring skulle overrekkes Grunnlovsseilasen.

Erklæringa har tre hovedpunker. 1: Miljø, klima og naturressurser. 2: Demokrati  3: Kulturelt mangfold.

Jonas Båtnes representert Ungdomsrådet på Alltinget som ble holdt i Kulturfabrikken. Han leste opp erklæringa og signerte den sammen med ordfører Grete Ellingsen.

Sortland er den eneste kommunen i Vesterålen som fikk besøk av Grunnlovsseilasen og møtet ble en folkefest.