Det er klart etter at Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor mandag la fram sitt felles plangrunnlag til Nasjonal transportplan for årene 2018-2029.

I dette framkommer det at det mot slutten av planperioden kan være aktuelt å starte planlegging av utvidelse av terminalen på Evenes.

Investerer i fjernstyrte tårn

For øvrig framgår det også at Avinor investerer i fjernstyrte tårn og har inngått et samarbeid med norsk industri om utviklingen. Fjernstyrte tårn vil ifølge Avinor føre til en mer effektiv drift av tårntjenesten, lavere kostnader for Avinor og reduserte kostnader for lufttrafikktjenester.

De første 15 fjernstyrte tårnene skal tas i bruk i perioden 2016–2020. Hvilke tårn som skal fjernstyres i neste perioden (2020–2030) er under utredning.