- Jeg husker da jeg skulle bruke stemmeretten min for første gang. Jeg var medlem av Unge Høyre, og hadde deltatt aktivt i EU-valgkampen. Jeg gikk i 2. gym, var 18 år. Det var en merkedag for meg, stråler Lina Vibe. I dag er hun kunderådgiver i Sparebanken og ordførerkandidat for Hadsel Høyre.

Sterk

Med foreldre som studerte og jobbet som lærere, ble det mye flytting på Lina da hun var barn. Men i Meløy kommune, der familien kom fra, hadde hun sin base. Her har hun alltid følt tilhørighet.

- Jeg har bodd mye i Glomfjord, men det er den lille øya Bolga jeg kjenner størst dragning mot, sier Lina.

Og det var nettopp hit, til den lille nordlandsøya Bolga, med 164 innbyggere hun tok med seg sin fire år gamle datter og flyttet til. Livet som lærerstudent og alenemor i Alta ble for tøft for 23-åringen, og hun bestemte seg for å flytte hjem igjen. Til Meløy.

- Det var et tøft, men riktig valg. Selv om det var et nederlag å gi opp utdannelsen, var det likevel veldig riktig å si at nå er det nok. Men å ha vært i en slik situasjon, lærte meg noe om meg selv og mine absolutte grenser. Det har lært meg å stoppe før jeg kommer dit at jeg er helt kjørt, forteller hun åpenhjertig.

Privat næring

Lina kommer fra en lærerfamilie, og valget for henne ble naturlig lærer. Hun jobbet som tilkallingsvikar det året hun og datteren bodde på Bolga. Etter et år flyttet de inn til industritettstedet Glomfjord, og her fikk hun jobb som prosessoperatør i en nyoppstartet bedrift som produserte solceller. Det ble et vendepunkt for unge Vibe.

- Det var et artig sted å jobbe, og jeg lærte masse. Det var her jeg fikk smaken på å jobbe innen privat næring.

Hun bestemte seg for ny utdanning. I Bodø denne gang, en tre timers busstur unna familien.

- Jeg tok en bachelor i Eksportmarkedsføring. Egentlig er jeg utdannet eksportør av norsk fisk, forteller hun.

Men utdanningen har gitt Lina en solid bakgrunn i jobbsammenheng. Studiet hun tok var et hybridstudie bestående av 50 prosent fiskerirelaterte fag, og resten merkantile fag.

Hun fikk jobb i Meløy Næringsutvikling AS (MNU). Her lærte Lina å hoppe i utfordringene med begge beina. Hun landet stødig. Nylig fikk hun forespørsel om å returnere til hjemkommunen, der jobben som administrerende direktør i MNU er ledig.

Utfordrende

- I jobben i Meløy fikk jeg masse spennende utfordringer. Jeg var veileder for etablerere, prosjektleder og jeg var drivkraft bak å få etablert Glomfjord Industripark. Det var også jeg som hentet tilbake RDA-midlene til kommunen, forteller Lina.

Hun snakker gjerne om sin yrkeskarriære, som har vært med å gjøre henne til den hun er i dag.

Da hun som 26-åring satt på hjemstedet med fast jobb, enebolig og et barn kjente hun seg bundet og etablert. Hun solgte og flyttet til Narvik.

- Der fikk jeg tilbud om å jobbe på Høgskolen i Narvik. Her startet jeg blant annet opp et internasjonalt nettverk for kvinnelige realister og teknologer. Etter det ble jeg hentet til jobben som inkubatorleder i Forskningsparken i Narvik. Der var min oppgave å lage et system for å få kommersialisert forskningsresultater.

Linas yrkesbakgrunn er variert og interessant. Men da hun møtte hadselværingen Frank Reinholtsen, ble hun klar for å tone ned egen karriere.

2009

- Jeg pendlet en stund mellom Narvik og Stokmarknes, men i 2009 flyttet jeg til Hadsel.

Linas datter, Ingvild, og Franks datter Maria, var begge tenåringer. Lina ble gravid etter kort tid, og i 2010 ble deres felles barn, Astrid født.

Høsten 2011 fikk Lina jobb som kunderådgiver i Sparebanken. Der trives hun godt.

- Jeg var klar for å ha en mer normalisert arbeidshverdag, uten så mye reising. Jeg var heldig som fikk denne muligheten, siden det ikke renner over av jobber her, sier hun.

Og i 2010 var hun klar for å innta politikken.

- Hva var det som gjorde at du bestemte deg for det?

- Jeg har alltid vært sammfunnsengasjert og påtatt meg mange verv. Politikk har jeg alltid engasjert meg for. Men for første gang følte jeg at jeg hadde mulighet til å realisere ønsket om å drive aktiv politikk, på grunn av livssituasjon og jobb, smiler hun.

Generalist

- Hvilket område er det som engasjerer deg mest i politikken?

- Etter mange år i Hadsel og i politikken, ser jeg at en kommune består av så mange forskjellige områder, og politikerne er pålagt mange viktige oppgaver for folket. Jeg tror det kan være uheldig å plukke seg ut noen få hjertesaker. Da er det lett for at andre viktige saker blir neglisjert. Som politiker må man vise interesse for alt som rører seg i en kommune. Være en generalist, sier høyrepolitikeren.

Hun legger likevel ikke skjul på at  hun har tanker og visjoner spesielt innenfor helse- og omsorg, samt skolesektoren.

I tillegg er hun opptatt av stedsutvikling.

- Å få på plass en tunnel under Hadselfjorden er viktig for fremtiden til kommunen vår. Dersom vår tids unge skal ønske å etablere seg her, må vi tilby et større marked for arbeidsplasser. Slik kan vi vokse.

Hun mener noe av hva hun kan bidra mest med i kommunepolitikken er å jobbe med utvikling og innovasjonstenkning i offentlig sektor.

Om den mulige ordførerrollen har hun også noen tanker.

- Jeg er økonom, og jeg har lyst til å følge økonomien fra tettest mulig hold.

Hun er bekymret for Hadsels økonomi, men mener det skal gå an å snu skuta.

- De siste årene har vi hatt mange store investeringer i kommunen. Det er noe av grunnen til endringen i økonomien, men vi har også fått mye igjen for pengene. Særlig på Melbu den siste perioden.

Lina har forelsket seg i Hadsel, og er klar for valgåret.

- Dersom jeg får jobben med å representere kommunen, vil det være med stor stolthet, smiler hun.