Politiførstebetjent Jørgen Bringaker i Utrykningspolitiet sier trafikken fløt greit forbi Hotell Andrikken, der patruljen hadde tatt oppstilling.

– Idag er det mobilbruk og bilbeltekontroll som blir foretatt her. I tillegg har vi fokus på feil lysbruk, som det også blir slått ned på. Her blir det i første omgang gitt veiledning til bilistene, og anmodninger om å bruke lysene korrekt.

– Det har ikke blitt avdekket ulovlig mobilbruk så langt. Det er som kjent påbudt med handsfree, og ingen er straffet for dette.

– Stort sett har de forbipasserende vært flinke med beltebruken. Men vi har utstedt tre forelegg for manglende bilbeltebruk. Folk er blitt flinkere, og bøtene er blitt større. Bruker man ikke bilbelte, er forelegget 1.500 kroner. Det svir litt, og bidrar nok til å skjerpe holdningene, sier Bringaker.

Utrykningspolitiet har fått tips om at det tidvis kjøres hardt gjennom 50-sona som går gjennom Bleik, og Bringaker sier dette er ett av de stedene UP vil prioritere når de i tida fremover skal ha fartskontroller.