Stenger Nyksundveien i forbindelse med Monsen-besøket

foto
Kattflåget på Nyksundveien. Foto: Knut Ivar Aarstein