Klokken 12.00 i dag ble tyfonene testet, som de blir to ganger i året.

Når tyfonene tuter i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene betyr det "viktig melding - lytt til radio". Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier. Dette signalet kan brukes både i fred og krig.

Varslingsprøve to ganger årlig

Varslingsanleggene testes hver vinter og sommer i fredstid, klokken 12 den andre onsdagen i  januar og juni. Det er signalet "viktig melding - lytt til radio" som testes.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid er det politiet som tar beslutning om slik varsling. Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.

Flyalarm

Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det "fare for angrep - søk dekning". Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedsskap.

Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

Meld fra om feil

Enkelte ganger kan sirenene bli utløst på grunn av feil. Hvis det skjer er det fint hvis du melder fra til ditt nærmeste sivilforsvarsdistrikt med en gang. På sivilforsvarets nettsider finner du en oversikt over landets sivilforsvarsdistrikter.

Det finnes omtrent 1 250 varslingsanlegg i Norge. De fleste ligger i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.