Mann etterlyst av politiet i hjemlandet. Har oppholdt seg i Vesterålen i flere uker

foto