– Det har vært ei utrolig fin tid i VOL, og jeg sier opp min stilling helt uten dramatikk. Fellesskapet og samholdet vi har her i VOL er nokså unikt, og jeg vil komme til å savne denne gjengen, sier Gustavsen.

Hun startet som markedssjef i VOL høsten 2018 og har i senere tid også blitt daglig leder for mediehuset. I mai ble kun konstituert som ansvarlig redaktør frem til ny ansvarlig redaktør, Erik Andreassen, er på plass 1. oktober.

– Samarbeidet med de andre mediehusene Polaris har i Nord-Norge har vært utrolig fint. Utvekslingen av erfaring, og møtene vi har hatt, har vært viktige i mitt arbeid. Sist, men ikke minst vil jeg trekke fram styreleder Harald Rise som har vært en klok og uvurderlig støtte i disse årene, sier Gustavsen, som vil jobbe ut oppsigelsestiden sin i VOL.

– Gjort en veldig god jobb

Harald Rise, styreleder i VOL, beklager sterkt at hun slutter.

– Stina har gjort og gjør en veldig god jobb hos oss, både som markedssjef og som daglig leder. I den siste tiden har hun vært konstituert som ansvarlig redaktør frem til Erik Andreassen, ny ansvarlig redaktør, kommer på plass 1. oktober. Det blir et halvår med god overlapping, noe som er viktig slik at han får kommet godt inn i sin nye rolle, sier Rise.

Styrelederen sier at de snart vil starte på jobben for å finne Gustavsens erstatter.

– Jeg beklager sterkt at hun slutter, men må ha forståelse og respekterer det selvfølgelig. Jeg vil også gratulere hennes nye arbeidsgiver med et godt valg, sier han.