Politikere kritiske til hasteinnkalling til møter

foto