Reno-Vest og fem andre nordnorske avfallsselskap gikk i april sammen i et selskap som skal spleise på kostnadene ved å fjerne plast og metall fra det nordnorske matavfallet. Deretter skal avfallet bli gjort om til klimavennlige produkt med stor salgsverdi i markedet, først og fremst flytende biogass som kan erstatte fire millioner liter diesel på biler og båter i Nord-Norge.

Vant bærekraftspris

Planene for Rå Biopark har fått stor oppmerksomhet både regionalt og nasjonalt etter at det ble etablert, sist på Ærekraftskonferansen i Harstad. I konkurranse med 26 andre nominerte, vant initiativet Ærekraftsprisen i kategorien for innovasjon.

– I denne tildelingen har vi fokusert på at det ligger en svært grundig og gjennomtenkt forretningsplan i bunnen, som ser helhetlig på klima og miljø. Bedriften viser en svært god forståelse av samspillet mellom økologi, samfunn og økonomi ut fra et sirkulært perspektiv. Det som virkelig imponerte oss, var likevel den enorme graden av samarbeid og samkjøring som dette prosjektet krever, sa juryleder Rikke Gürgens Gjærum da hun tildelte prisen til Rå Biopark.

Kvalitetsstempel

Sigve Daae Rasmussen og Anneli Hunstad tok imot prisen på vegne av de seks eierselskapene og kommunene de representerer, og fikk deretter fortelle salen om planene for å gjøre matavfall til biogass.

– Dette anlegget vil sette Nord-Norge på kartet, og det vil bli skolebok-eksemplet på framtidens biogassanlegg, sa Daae Rasmussen da han tok imot prisen.

Reno-Vests administrerende direktør Elise Gustavsen fulgte tildelingen fra skjerm, og sier tildelingen er et kvalitetsstempel til selskapet og planene.

– Juryen hadde satt opp flere kriterier for at vi skulle bli vurdert i konkurransen, så det ligger en solid faglig vurdering bak denne tildelingen. Det gir oss i Vesterålen trygghet og inspirasjon til arbeidet videre, for vi vet at Rå Biopark vil være et viktig bidrag i det grønne skriftet, sier Gustavsen.

Bærekraftig innovasjon

UiT Norges Arktiske Universitet og Harstadregionens Næringsforening står bak Ærekraftskonferansen, der formålet er å fremme bærekraftig innovasjon når forskning og næringslivet samarbeider. 220 deltakere satt i salen da tidligere klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn åpnet konferansen.