Hålogaland Næringspark AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut inntil 280.000 kubikkmeter masser i sjø over et areal på inntil 60.300 kvadratmeter i Lødingen kommune.

Det melder kommunen på sine nettsider, og viser til at søknaden er sendt på høring.

– Hålogaland Næringspark AS planlegger å etablere et område for næring og havneanlegg ved Kåringen. I den forbindelse planlegges det å vinne land ved å fylle masser i sjø, skriver de.

Tiltaket er planlagt gjennomført i perioden 2023-2035. Høringsfristen er 1. desember, og eventuelle uttalelser må sendes til Statsforvalteren.