Sjøvannsledning skadet i stormen – vil koste en million kroner

foto