Lagmannsretten økte ruskjøringsbot med 9.000 kroner

foto