Det var et spent par som meldte seg på TV3-programmet Boligjakten i 2014. Marlene Bråthen var da student og Roy-Arne Myrvoll prosjektleder. Sammen hadde de vært på boligjakt i ett år før de meldte seg på TV-programmet der man kan få hjelp til å finne drømmeboligen.

– Problemet vårt har vært at det er mange større aktører som byr på og kjøper opp de boligene vi har vært interessert i. Det har de siste årene vært relativt få eneboliger på markedet, og flere av dem er solgt for mer enn 1 million kroner over takst, sa Roy-Arne Myrvoll til iTromsø før programmet ble sendt i 2015.

Nå er de selv blant de største aktørene i Tromsø i utleiemarkedet.

Kjøpte månedens dyreste bolig

Bare måneder etter at TV 3-programmet ble sendt, etablerte Marlene Bråthen og Roy-Arne Myrvoll selskapet Bramy Eiendom AS. Firmaet driver med «Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers» og ble en del av et boligmarked i vekst, og der en eksplosjon av turister gjorde markedet for korttidsleie lukrativt.

iTromsø har siden 7. desember gjennom flere muntlige og skriftlige henvendelser gitt Marlene Bråthen og Roy-Arne Myrvoll mulighet til å medvirke i denne saken, men de har ikke ønsket å bidra. De har heller ikke svart på noen av spørsmålene som iTromsø har sendt skriftlig.

I løpet av fire år, fra oktober 2015 til november 2019, kjøpte selskapet Bramy Eiendom fem boliger for til sammen 30 millioner kroner.

I 2018 fikk paret oppfylt sin boligdrøm. Da kjøpte de gjennom firmaet sitt en 100 år gammel ærverdig villa i Jonas Lies gate 7 for drøye 12 millioner kroner. Det var den dyreste boligen som ble solgt i Tromsø den måneden. Marlene Berntsen Bråthen var da styreleder i selskapet. Nordlys skrev at samboerne da flyttet inn i huset som firmaet eier.

– Vi kommer til å beholde den opprinnelige stilen, men vil nok gjøre noen små forandringer for å gjøre det til vårt hus, sa Bråthen til Nordlys.

Vil ikke svare

Siden paret har vært folkeregisterregistrert som privatpersoner i huset som firmaet eier, har iTromsø stilt flere spørsmål skriftlig til varaordføreren fra Senterpartiet og samboeren:

 • Bor eller har dere bodd i Jonas Lies gate 7?

 • Har dere betalt husleie til Bramy Eiendom for dette?

 • Har dere i så fall betalt markedsleie?

 • Hvis dere har betalt mindre enn markedsleie, har dere oppgitt dette som en skattbar fordel?

Disse spørsmålene har ikke blitt besvart.

VILLA: Jonas Lies gate 7 ble i 2018 solgt for 12.150.000 kroner fra Gunn Aslaug Brevik Harila til Bramy Eiendom AS. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Bramy Eiendom har registrert Jonas Lies gate 7 som sin firmaadresse.

Måtte endre strategi

Selskapet har leid ut en leilighet på 120 kvadratmeter i andreetasjen i Jonas Lies gate 7 på korttidsleie. Men etter at koronaen strupte strømmen av turister, måtte de endre strategi. Flere av leilighetene leies nå ut på langtidsleie. Nå er den samme leiligheten annonsert på finn.no for 12.000 kroner i uka. I annonsen trekker de fram leilighetens kvaliteter.

– Herskapelig og ærverdig villa med tilbaketrukket beliggenhet i øvre del av Tromsø sentrum. Eiendommen er tegnet av arkitekt Amundsen og oppført i 1918 på en av Tromsøs mest spektakulære eiendomstomter.

I annonseteksten beskriver Bramy Eiendom As sin virksomhet:

Vi har leiligheter i størrelser mellom 25–250 m², for ukentlig, månedlig og langtidsleie.

IDYLLISK: Denne leiligheten i Jonas Lies gate er en av leilighetene som har blitt leid ut på korttidsleie, blant annet gjennom nettsiden, Expedia. Denne leiligheten leies ut for fra 12.000 kroner i uka.

Har investert for 45 millioner kroner i Tromsø

I tillegg til eiendommene firmaet har kjøpt, har paret privat investert i eiendommer for totalt 13,6 millioner kroner i Tromsø. Disse ble kjøpt i perioden 2013 til 2015.

I tillegg eier Myrvoll Tønsnesvegen 15, som han kjøpte i 2006.

TIL LEIE: Bramy Eiendom AS leier ut to av leilighetene som Roy-Arne Myrvoll eier i Tønsnesvegen 15.

Den største investeringen gjorde samboerne da de kjøpte Alfheimvegen 9B for 8 millioner kroner i 2015. Denne boligen kjøpte de som privatpersoner, selv om de hadde etablert boligselskapet bare to måneder tidligere. En turist som leide en av leilighetene oppsummerte et leieopphold med toppkarakter og ett ord i anmeldelsen på nettstedet Expedia:

Excellent!

Utviklingen i selskapet så svært lovende ut.

ALFHEIMVEGEN 9B: Marlene Berntsen Bråthen og Roy-Arne Myrvoll kjøpte Alfheimvegen 9B for åtte millioner kroner i 2015. På en internasjonal nettside for utleie er huset døpt om til The Bucks villa. Foto: Ronald Johansen

Gikk av som styreleder da hun ble varaordfører

Mens samboerne utviklet selskapet, skjøt også Marlene Berntsen Bråthens politiske karriere fart. Da Sandra Borch i 2017 fikk plass på Stortinget, overtok Bråthen hennes plass i Tromsø kommunestyre.

Over en periode på to år fungerte Bråthen som kommunestyrerepresentant for Senterpartiet og styreleder i Bramy Eiendom. I denne perioden kjøpte selskapet villaen i Jonas Lies gate 7. I tillegg kjøpte selskapet en seksjon i Doktor Lies gate 14 som Bråthen og Myrvoll hadde eid privat.

I 2019 ble Bråthen valgt inn i kommunestyret for Senterpartiet. Samme høst ble hun Tromsøs varaordfører.

11. november, en drøy måned etter hun ble varaordfører, gjorde selskapet den foreløpig siste investeringen i Tromsø: De kjøpte Sommarfjøsvegen 7 for 7,8 millioner kroner. To dager før kjøpet hadde varaordføreren overlatt styrelederstolen i Bramy Eiendom til samboeren. Hun beholdt sine aksjer og eier fortsatt 50 prosent av selskapet.

I tillegg til å være varaordfører, er hun nestleder i Stiftelsen Kommunale boliger. Stiftelsen beskriver selv at sitt formål er å erverve, bygge og drive rimelige utleieboliger med særlig henblikk på ungdom og sosialt vanskeligstilte.

Marlene Bråthen sine roller:

 • Nestleder, Stiftelsen Kommunale boliger

 • Styremedlem, Tromsø brann og redning KF

 • Styremedlem, Hålogaland Teater

 • Varaordfører, Tromsø kommune

 • Medeier, Bramy Eiendom AS

VARAORDFØRER: Kort tid etter at Marlene Berntsen Bråthen ble varaordfører, gikk hun av som styreleder i Bramy Eiendom Foto: Ronald Johansen

Koronaen satte selskapet på prøve

Bølgen av turister til Tromsø økte i styrke. Boligprisene fortsatte å stige, og utleiemarkedet var hett. Det nøt Bramy Eiendom godt av, selv om ikke alle turistene var like fornøyd. En gjest som heter Johannes, skrev i en anmeldelse på Hotels.com at han syntes badet i leiligheten han leide i Doktor Lies gate 14 var knøttlite, luktet og hadde umiddelbart behov for renovering.

IKKE FORNØYD: Leietakeren Johannes var ikke fornøyd med badet i leiligheten han leide i Doktor Lies gate. Han mente at det knøttlille badet hadde et umiddelbart behov for renovering.

Til tross for at enkelte gjester ikke var fornøyd, var de aller fleste anmeldelsene av leietakerne positive.

I 2019 var omsetningen kommet opp i 2,6 millioner kroner. Driftsresultatet lå på nesten én million kroner. Samtidig hadde firmaet tatt opp 26 millioner kroner i lån for å finansiere eiendommene som ble verdsatt til 30,8 millioner kroner i årsregnskapet for 2019.

Vinteren 2020 startet lovende. Bare i løpet av januar og februar tjente selskapet 1,3 millioner kroner på utleie, det var over dobbelt så mye som samme periode året før. Det var ny rekord.

9. mars kommenterte en indisk gjest på nettsiden til Alfheimvegen 9B, eller "The Bucks" som den ble kalt for turistene:

– Everyhing was excellent.

Det er den siste kommentaren som har blitt publisert på siden. Tre dager senere stengte Norge.

Pandemien flommet innover landet.

Turismen bråstoppet

Da Norge stengte ned 12. mars i fjor bråstoppet trafikken av turister til Tromsø. Det er anslått at reiselivet i Tromsø tapte 1 milliard kroner i 2020. Mange ble permittert, og flere som hadde gått inn med egne midler i selskapet, sto plutselig i fare for å tape alt de hadde investert.

Også turistene som leide leiligheter hos Bramy Eiendom via Airbnb, Expedia og andre nettsteder forsvant over natta.

I april 2020 omsatte selskapet for bare 40.000 kroner, en tredel av omsetningen i april året før. Samtidig var de faste kostnadene på 220.000 kroner.

Nå måtte selskapet vri drifta fra korttidsutleie til lengre kontrakter. Planlagte investeringer ble lagt på is, og banken innvilget avdragsfrihet på pantelån, ifølge årsregnskapet til Bramy Eiendom.

– Styret vurderer derfor at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, skrev selskapet i årsregnskapet.

SEKSJONERT: I Doktor Lies gate 14, eier Bramy Eiendom to av seksjonene. Den siste eier Marlene Berntsen Bråthen og Roy-Arne Myrvoll privat. Foto: Ronald Johansen

13 utleieenheter til leie for 125.000 i måneden

Selv om turisttrafikken ennå ikke har tatt seg ordentlig opp igjen, kan Myrvoll og Bråthen leie ut eiendom de eier privat og gjennom firmaet for flere hundre tusen kroner i måneden, når alt er leid ut.

På finn.no leier firmaet ut to leiligheter i Tønsnesvegen 15. Disse er eid av Myrvoll privat. Bramy Eiendom leier også ut fire leiligheter som varaordføreren og Myrvoll privat eier i Alfheimvegen 9b. Til sammen tilsvarer utleieprisen for leilighetene som selskapet nå formidler på finn.no 125.500 kroner i måneden.

LEIER UT: BraMy Eiendoma AS formidler utleie av flere boliger som varaordføreren og Roy-Arne Myrvoll eier privat, blant annet Alfheimvegen 9B.

iTromsø har stilt Marlene Bråthen og Roy-Arne Myrvoll spørsmål skriftlig om hvordan de i praksis løser situasjonen med å leie ut sine privatboliger, men har ikke fått svar:

 • I hvilken grad tar firmaet seg av utleie av boligene dere eier privat?

 • Hvordan er avtalen mellom dere privat og bedriften?

 • Hvordan skatter dere privat av utleie av bolig?

 • Hvor mye utgjorde dette i 2020?

 • Er leilighetene godkjent for utleie?

Økte inntekten og formuen

Inntektene til Roy-Arne Myrvoll økte kraftig fra 2019 til 2020:

I 2019 sto han oppført på skattelistene med en skattbar inntekt på drøyt 516.000 kroner. Året etter hadde den skattbare inntekten økt til 1,3 millioner kroner.

I samme periode økte også varaordføreren sin skattbare inntekt med 230.000 kroner, til 653.000 kroner.

Også privatformuen økte kraftig.

Selv om de eier like mye av selskapet og de aller fleste boligene de har kjøpt i fellesskap som privatpersoner, er formuen til de to samboerne svært forskjellige når man ser på ligningstallene. Mens varaordføreren står oppført med en skattbar formue på 1,5 millioner kroner, har Myrvoll en skattbar formue på 12,4 millioner kroner i 2020.

Fra 2019 til 2020 har den skattbare formuen til Myrvoll økt med 2,1 millioner kroner.

Selv om Bramy Eiendom har vært nødt til å satse mer på langtidsleie, har de ikke trukket seg helt ut av markedet for korttidsutleie. I skrivende stund er det fortsatt mulig å leie en 25 kvadratmeter stor leilighet i Alfheimvegen 9B i ett døgn fra 21. desember for den nette sum av 1999 kroner. Marlene Bråthen og Roy-Arne Myrvoll eier leiligheten privat.

TIL LEIE: Prisen for å leie denne 25 kvadratmeter store leiligheten i Alfheimvegen 9B er på 1999 kroner i døgnet.

Bråthen og Myrvoll har ikke ønsket å svare på spørsmål fra iTromsø i forbindelse med denne saken.

Denne saken er laget i samarbeid med Senter for Undersøkende Journalistikk (SUJO).