Aldri har flere søkt om penger fra Kulturminnefondet i Nordland