Iverksetter strakstiltak, og vil så utrede nybygg

foto
Flertallet i Hadsel kommunestyre er enige om å gjøre strakstiltak for å sikre undervisning ved Innlandet skole, og så ta en ny utredning om fremtiden til skolen. Men de er klare på at det fortsatt skal være skole i bygda. Foto: Per Eivind Knudsen