– Det er grunn til å bli opprørt over dette. Vi er ikke mindre effektive enn tingrettene i de større byene.