Pengene skal gå til oppgradering av egen kai og opparbeidelse av gjestefasiliteter for fremmedbåter.

– I vurderingen er det lagt vekt på at Hvalsafari et et lokomotiv i reiselivet i Andøy kommune. Dette gir igjen positive ringvirkninger for det øvrige næringslivet i kommunen. Hvalsafari AS har siden oppstarten for nesten 30 år siden vært med på å sette Andøy på kartet som en av Norges beste hvaldestinasjoner, skriver næringssjef i Andøy, Brita Erlandsen, i en pressemelding.

Midlene bevilges fra det kommunale næringsfondet. Summen er lavere enn selskapet søkte om, noe som begrunnes med begrensede midler på fondet.

– Ved en oppgradering av egen kai vil bedriften benytte denne ved hvalturene, noe som vil gjøre det enklere for turistene, samt kunne gi en positiv effekt på egen restaurant og butikk.Båtplass og fasiliteter for gjestebåter vil også være med på å øke attraktiviteten til Andøy for denne gruppen besøkende, heter det i pressemeldingen fra kommunen.