Nikolaisen og Hadsel Maskin møtte hverandre i Vesterålen tingrett i mai. Ved årsslutt i 2015 flyttet Hadsel Maskin ut av et verkstedlokale de hadde leid hos Nikolaisen i Brattåsen fra 2005. Nikolaisen mente at leiekontrakten var misligholdt og gikk til sak for påståtte brudd på leieavtalen. Han krevde 552.000 kroner i erstatning.

Les også: Husleiestrid opp til doms

Tapte

Nikolaisen tapte i det vesentlige saken.

– Retten er kommet til at saksøkte (Hadsel Maskin) i det vesentlige har vunnet saken, skriver sorenskriver Roll og tilkjenner bedriften 157.000 kroner i saksomkostninger. Hadsel Maskin må på sin side betale 42.000 til Nikolaisen.

En rekke forhold

Søksmålet fra Nikolaisen besto av en rekke forhold, men dommeren ga han lite medhold.

* Strid om leiekontrakt

I retten hevdet Nikolaisen at en avtale inngått i 2005 ble endret i 2011 eller 2012. Striden om dette har innvirkning på deler av søksmålet.

Dommeren slår fast at Nikolaisen ikke har klart å godtgjøre at avtalen ble endret, slik han hevdet i retten.

– Det har formodningen mot seg at det ble gjort endring i leieavtalen uten at dette ble bekreftet av partene med underskrift og datering av dokument, skriver dommeren.

* Høytrykkspyler

Nikolaisen krevde erstatning for en ødelagt høytrykksspyler. Det får han ikke. Retten slår fast at høytrykksspyleren var fra 1993 og var 12 år gammel da Hadsel Maskin innleide leieforholdet. Normal levetid for slikt utstyr er 10 år, skriver dommeren.

Retten slår også fast at annet løst utstyr i garasjen ikke inngår som en del av kontrakten.

– Det ble ved inngåelsen av kontrakten ikke gjort noen fortegnelse av dette utstyret og det tilstand. Det er ikke sannsynliggjort at leietaker har ødelagt eller fjernet noe av dette utstyret, slår dommeren fast.

*Skade på bygg

Nikolaisen krevde erstatning for tre skader på bygget: Skade på bjelke over port, knust vindu og ødelagt ytterdør.

Bjelken ble skadet i 2009, og det ble betalt erstatning fra forsikringsselskapet. Nikolaisen hevdet at det hadde oppstått en ny skade, men retten legger ikke dette til grunn.

I retten innrømmet Hadsel Maskin ansvar for vinduet, men mente at Nikolaisen krevde for mye. Han krevde 18.750 kroner, men dommeren ga kun 7.500, som er det Hadsel Maskin mente vinduet kunne repareres for. Også den ødelagte døra gis det erstatning for, men bare 1.000 kroner.

Nikolaisen hevdet videre at et aggregat hadde laget oljesøl på hemsen. Det fikk han ikke dommerens medhold i.

– Det utelukkes at flekkene kom fra luftaggregatet. Flekkene var ikke i posisjon der aggregatet var plassert, skriver dommeren.

Vant på renhold

Derimot får Nikolaisen rettens støtte i at lagerlokalet ikke var tilstrekkelig rengjort da leieforholdet opphørte. Hadsel Maskin må betale 23.500 kroner i erstatning.

Nikolaisen får også erstatning for slitasje på en vei som Hadsel Maskin ikke hadde lov til å bruke. Erstatningen ble satt til 10.000 kroner.

Forurensing

Da retten behandlet saken, var det mye strid om oljeforurenset grunn. Nikolaisen påsto at Hadsel Maskin hadde forurenset grunnen. Det var ikke Hadsel Maskin uenig i, men hevdet at forholdet var korrigert, massene ble fjernet. En senere oppgraving fra Nikolaisens side, viser at massene er forurenset.

– Retten utelukker at denne forurensingen kommer fra spilloljetanken som var lekk.(...). Det er på det rene at også utleier (Nikolaisen) har hatt oljelekkasjer og oljesøl i angjeldende område fra eget bruk av området som maskinentreprenør, skriver dommeren. Han viser også til at Hadsel Maskin har dokumentert bortkjøring av masser til deponi.

Nikolaisen krevde også erstatning for en ødelagt slaghammer og for et forurenset avløp. Retten avviser begge krav. – Hammeren har brutt sammen av lang tids bruk og forsømt vedlikehold, slår retten fast.