– Når det kommer på mitt bord så skal jeg sørge for at det umiddelbart blir lagt fram for behandling i kommunestyret. Forslaget skal få en seriøs og rask behandling, lover han.

Et godt forslag

Solsvik synes det er flott at innbyggerne engasjerer seg i trafikksikkerheten i kommunen, men han vil ikke forskuttere hva resultatet av kommunestyrets behandling vil bli.

LES OGSÅ: Mange vil ha 30-sone i alle sidegatene på Andenes

– Sett fra et trafikksikkerhetssynspunkt så er det et godt forslag, men vi må også utrede om forslaget er gjennomførbart før jeg kan si om jeg støtter det, sier Solsvik.

Seks måneder

Når Andøy kommune mottar innbyggerforslaget, med underskrifter fra to prosent av kommunens innbyggere, fra Vøllestad, har de seks måneder på seg. I Kommunelovens paragraf 39a andre ledd står følgende: Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen sier forslaget blir gjenstand for vanlig saksbehandling når de mottar det.

– Hvor lang tid det vil ta er avhengig av hvor komplisert saken er, men vi skal klare å få det utredet og lagt fram innen fristen på seks måneder, sier hun.

Rådmannen opplyser at det ikke er hverdagskost å få et innbyggerforslag til behandling.

– Jeg mener vi har hatt ett til behandling tidligere, sier hun.