Taket på et fiskebruk på Bleik er i ferd med å rives av på grunn av kraftig vind. Det er revet en del plater fra taket som er sikret og ligger på bakken. Eieren er på stedet og følger med utover kvelden, melder Midtre Hålogaland Politidistrikt.